Tildeling av tilskudd til kommersielle eller ideelle barnehager

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en tolkningsuttalelse som omhandler tildeling av tilskudd til «ideelle» og «kommersielle» barnehager. I uttalelsen vurderer departementet spørsmålet om kommunen ved tildeling av tilskudd kan sette som vilkår at barnehagen ikke tar utbytte, og spørsmålet om kommunen ved avgjørelsen om å tildele tilskudd kan vektlegge om barnehagen tar sikte på å ta ut utbytte eller ikke.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}