Opptakskrets og vedtekter

Utdanningsdirektoratet har svart på et spørsmål fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark om kommunale barnehagers opptakskrets og vedtekter. 

Fylkesmannen viser til en kommune som har tre kommunale barnehager. I vedtektene er opptakskretsen for den enkelte barnehage skolekretsen barnehagen ligger i. Fylkesmannen spør om det er noen føringer eller begrensinger for hvordan en kommunal barnehageeier skal bestemme opptakskrets. Fylkesmannen mener at barnehageloven § 12 a ikke er til hinder for at kommunen som barnehageeier i vedtektene kan lage egne opptakskretser for sine barnehager.

Vi er enig i Fylkesmannens tolkning. Vi mener at så lenge kommunen oppfyller retten til plass for alle barn som er bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 12 a, kan en kommunal barnehageeier ha egne opptakskretser for sine barnehager. Kommunen skal imidlertid, ved opptak til barnehage, tillegge brukernes ønsker og behov stor vekt, jf. barnehageloven § 12.

Vår referanse: 2019/2382