Tilskuddssatser for private videregående skoler 2023

Her finner du tilskuddssatsene for videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet som er godkjent etter privatskolelova.

  • Satser for 2023 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2021, prisjustert til 2023 med noen unntak:
    • Håndverk, design og produktutvikling, informasjonsteknologi og medieproduksjon, frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign og design og håndverk, får satsen til design og håndverk for 2022 prisjustert til 2023.
    • Salg, service og reiseliv og service og samferdsel, får satsen til service og samferdsel for 2022 prisjustert til 2023.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter privatskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2023

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering137 100
Bygg- og anleggsteknikk179 600
Elektro og datateknologi173 000
Design og håndverk183 200
Restaurant- og matfag199 700
Helse- og oppvekstfag161 200
Idrettsfag144 800
Teknologi- og industrifag178 000
Musikk, dans og drama198 300
Medier og kommunikasjon148 700
Naturbruk216 800
Service og samferdsel179 900
Kunst, design og arkitektur 144 400
Håndverk, design og produktutvikling 183 200
Informasjonsteknologi og medieproduksjon 183 200
Salg, service og reiseliv 179 900
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 183 200
Steinerskole, studiespesialisering 155 700

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder private grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober 2022 legges til grunn for utbetalingen i 2023.

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter privatskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2023
Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering142 800
Helse- og oppvekstfag169 600

Spesialundervisning – private videregående skoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

  • Satser for 2023 under kap. 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Satsene for 2022 er lagt til grunn og korrigeres med 3 % forventet lønns- og prisvekst fra 2022 til 2023.
Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats per time
TimeSats
Lærertime871,-
Assistenttime436,-

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får særskilt tilskudd til toppidrett i 2023:

  • Tilskudd til Norges idrettsforbund (NIF) ved Olympiatoppen, 0,359 mill. kroner.
Resterende midler 77,356 mill. kroner er fordelt slik
SkoleTilskudd 2023
Haugesund Toppidrettsgymnas AS7 020 000
Norges toppidrettsgymnas Bodø AS2 590 000
Norges toppidrettsgymnas Bærum AS9 751 000
Norges toppidrettsgymnas Geilo AS2 609 000
Norges toppidrettsgymnas Kongsvinger AS4 122 000
Norges toppidrettsgymnas Lillehammer AS7 431 000
Norges toppidrettsgymnas Tromsø AS3 598 000
Stiftelsen Telemark Toppidrett gymnas6 441 000
Wang A/S12 807 000
Wang Fredrikstad A/S  4 947 000
Wang Hamar AS5 560 000
Wang Toppidrett Stavanger AS5 111 000
Wang Tønsberg AS5 369 000
 Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter privatskolelova – 2023