Tilskuddssatser for private videregående skoler 2023

Her finner du tilskuddssatsene for videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet som er godkjent etter privatskolelova.

 • Satser for 2023 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
 • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2021, med noen unntak:
  • Håndverk, design og produktutvikling, informasjonsteknologi og medieproduksjon, frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign og design og håndverk, får satsen til design og håndverk for 2022 prisjustert til 2023.
  • Salg, service og reiseliv og service og samferdsel, får satsen til service og samferdsel for 2022 prisjustert til 2023.
 • Satsene justeres med FIN sin prisomregningsfaktor til 2023.
 •  I forbindelse med RNB er prisomregningsfaktoren på 70-poster for 2023 økt fra 3 % til 5,2 %.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter privatskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2023

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering140 000
Bygg- og anleggsteknikk183 500
Elektro og datateknologi176 700
Design og håndverk187 200
Restaurant- og matfag204 000
Helse- og oppvekstfag164 600
Idrettsfag147 800
Teknologi- og industrifag181 800
Musikk, dans og drama202 500
Medier og kommunikasjon151 800
Naturbruk221 400
Service og samferdsel183 800
Kunst, design og arkitektur 147 500
Håndverk, design og produktutvikling187 200
Informasjonsteknologi og medieproduksjon187 200
Salg, service og reiseliv183 800
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign187 200
Steinerskole, studiespesialisering159 000

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder private grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober 2022 legges til grunn for utbetalingen i 2023.

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter privatskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2023
Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering145 900
Helse- og oppvekstfag173 200

Spesialundervisning – private videregående skoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

 • Satser for 2023 under kap. 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
 • Satsene for 2022 er lagt til grunn og korrigeres med 5,2 % forventet lønns- og prisvekst fra 2022 til 2023.
Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats per time
TimeSats
Lærertime890,-
Assistenttime446,-

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får særskilt tilskudd til toppidrett i 2023:

 • Tilskudd til Norges idrettsforbund (NIF) ved Olympiatoppen, 0,367 mill. kroner.
Resterende midler 79,008 mill. kroner er fordelt slik
SkoleTilskudd 2023
Haugesund Toppidrettsgymnas AS7 169 000
Norges toppidrettsgymnas Bodø AS2 645 000
Norges toppidrettsgymnas Bærum AS9 960 000
Norges toppidrettsgymnas Geilo AS2 664 000
Norges toppidrettsgymnas Kongsvinger AS4 210 000
Norges toppidrettsgymnas Lillehammer AS7 590 000
Norges toppidrettsgymnas Tromsø AS3 674 000
Stiftelsen Telemark Toppidrett gymnas6 579 000
Wang A/S13 083 000
Wang Fredrikstad A/S 5 052 000
Wang Hamar AS5 678 000
Wang Toppidrett Stavanger AS5 220 000
Wang Tønsberg AS5 484 000
 Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter privatskolelova – 2023