Verneverdige tradisjonshåndverkfag i videregående – tilskudd

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene blir vurdert til å ha en kulturell verdi. Det er derfor av samfunnsmessige årsaker viktig å videreføre kunnskapen, på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov.

Fylkeskommunen gir et ekstra tilskudd per år for læretiden i bedrift for verneverdige tradisjonshåndverksfag. Dette gjelder når det tegnes kontrakt med:

  • lærlinger
  • praksisbrevkandidater
  • lærekandidater

Følgende kriterier ligger til grunn for at fag skal få ekstra tilskudd:

  • Faget skal være en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller være godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på ny rekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.

Utdanningsdirektoratet avgjør, etter innspill fra Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) og de faglige rådene, hvilke fag som skal regnes som verneverdige tradisjonshåndverksfag. Les mer om SSV.

Listen ble justert i 2022 i forbindelse med implementering av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner i fag- og yrkesopplæringen. Løpende lærekontrakter sikres tilskudd gjennom overgangsordning.

Les mer om innføring og overgangsordninger for nye læreplaner

Liste over verneverdige tradisjonshåndverksfag for 2023
Fag

Bilsalmakerfaget

Blyglasshåndverkerfaget

Bunadtilvirkerfaget

Buntmakerfaget

Bøkkerfaget
Børsemakerfaget
Filigransølvsmedfaget
Forgyllerfaget
Gipsmakerfaget
Gjørtlerfaget
Glassblåserfaget
Gravørfaget
Herreskredderfaget
Horn-, bein- og metallduodjifaget
Hovslagerfaget
Håndbokbinderfaget
Håndveverfaget
Keramikerfaget
Kostymesyerfaget
Kurvmakerfaget
Maskør- og parykkmakerfaget
Modistfaget
Møbeltapetsererfaget
Orgelbyggerfaget
Repslagerfaget
Salmakerfaget
Seilmakerfaget
Skinn- og pelsduodjifaget
Skomakerfaget
Smedfaget
Strikkefaget
Sølvsmedfaget
Taksidermistfaget
Tekstilduodjifaget
Trebåtbyggerfaget
Tredreierfaget
Treduodjifaget

Treskjærerfaget

Urmakerfaget

Ull- og garnduodjifaget

Tilskuddssatser