Små verneverdige fag i videregående - tilskudd

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene blir vurdert til å ha en kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre, på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov. 

For lærlinger og lærekandidater som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt i slike små verneverdige fag, gir fylkeskommunen et ekstra tilskudd per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift. Tilskuddet gis i tillegg til basistilskuddet.  

Følgende kriterier ligger til grunn for at fag skal få ekstra tilskudd:

  • Faget skal være en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller være godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på ny rekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.
  • Når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en tre års periode, tas faget ut av lista etter ytterligere et kalenderår.
Liste over små og verneverdige fag for 2017
Fag

Blyglasshåndverkerfaget

Buntmakerfaget

Bøkkerfaget

Børsemakerfaget

Filigranssølvsmedfaget

Forgyllerfaget

Gipsmakerfaget

Gjørtlerfaget

Glasshåndverkerfaget

Gravørfaget

Herreskredderfaget

Horn-, bein- og metallduodjifaget

Håndbokbinderfaget

Håndveverfaget

Keramikerfaget

Kostymesyerfaget

Kurvmakerfaget

Maskør- og parykkmakerfaget

Modellbyggerfaget

Modistfaget

Møbeltapetsererfaget

Nautisk instrumentmakerfaget

Optronikerfaget

Orgelbyggerfaget

Repslagerfaget

Salmakerfaget

Seilmakerfaget

Skinn- og pelsduodjifaget

Skomakerfaget

Smedfaget

Storurmakerfaget

Strikkefaget

Sølvsmedfaget

Taksidermistfaget

Tekstilduodjifaget

Trebåtbyggerfaget

Tredreierfaget

Treduodjifaget

Treskjærerfaget

Urmakerfaget

Veve- og håndstrikkeduodjifaget

Utdanningsdirektoratet avgjør i samråd med Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) og de faglige rådene hvilke fag som skal regnes som små og verneverdige.

Trebåtbyggerfaget og smedfaget ut av listen over små verneverdige fag fra 2018

Som oversikten nedenfor viser, er det inngått flere enn 15 nye kontrakter i løpet av de siste tre årene i trebåtbyggerfaget og smedfaget.

 Fag/årstall201420152016TotaltSnitt
Trebåtbyggerfaget 5 4 10 19 6
Smedfaget 5 5 6 16 5

 

Liste over små og verneverdige fag for 2018
Fag
Blyglasshåndverkerfaget
Buntmakerfaget
Bøkkerfaget
Børsemakerfaget
Filigranssølvsmedfaget 
Forgyllerfaget
Gipsmakerfaget
Gjørtlerfaget 
Glasshåndverkerfaget 
Gravørfaget 
Herreskredderfaget 
Horn-, bein- og metallduodjifaget 
Håndbokbinderfaget 
Håndveverfaget 
Keramikerfaget 
Kostymesyerfaget 
Kurvmakerfaget 
Maskør- og parykkmakerfaget 
Modellbyggerfaget* 
Modistfaget 
Møbeltapetsererfaget 
Nautisk instrumentmakerfaget 
Optronikerfaget 
Orgelbyggerfaget 
Repslagerfaget 
Salmakerfaget 
Seilmakerfaget 
Skinn- og pelsduodjifaget 
Skomakerfaget 

Storurmakerfaget** 

Strikkefaget 
Sølvsmedfaget 
Taksidermistfaget 
Tekstilduodjifaget 
Tredreierfaget 
Treduodjifaget 

Treskjærerfaget 

Urmakerfaget

Veve- og håndstrikkerduodjifaget

Tilskuddssatser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!