Ledelsen i Utdanningsdirektoratet

Ledelsen i Utdanningsdirektoratet består av direktøren, fem divisjonsdirektører og kommunikasjonsdirektøren. Ledergruppen tar beslutninger og drøfter større problemstillinger Utdanningsdirektoratet møter.

Utdanningsdirektoratet er organisert i fem divisjoner. Divisjonene har ansvar for ulike fagområder. Hver divisjon består av mellom fire og seks avdelinger. Totalt har Utdanningsdirektoratet 24 avdelinger og rundt 300 ansatte. Avdelingene rapporterer til sin divisjonsdirektør. Kommunikasjonsdirektøren leder kommunikassjonsstaben. 

Ledergruppen består av