Ledelsen i Utdanningsdirektoratet

Ledelsen i Utdanningsdirektoratet består av direktøren, fem divisjonsdirektører og kommunikasjonsdirektørem. Ledergruppen tar beslutninger og drøfter større problemstillinger Utdanningsdirektoratet møter.

Utdanningsdirektoratet er organisert i fem divisjoner. Divisjonene har ansvar for ulike fagområder. Hver divisjon består av mellom fire og seks avdelinger. Totalt har Utdanningsdirektoratet 24 avdelinger og rundt 300 ansatte. Avdelingene rapporterer til sin divisjonsdirektør. Kommunikasjonsdirektøren leder kommunikassjonsstaben. 

Ledergruppen består av:

Hege Nilssen 

Direktør 

E-post: hni@udir.no

Last ned bilder av Hege

Annelene Foss Svingen

Kommunikasjonsdirektør

E-post: annsv@udir.no

Last ned bilder av Annelene

Anne Magdalena Solbu Kleiven

Divisjonsdirektør for kunnskap og teknologi

E-post: amk@udir.no

Last ned bilder av Anne Magdalena

Bente Barton Dahlberg

Divisjonsdirektør for regelverk og tilskudd

E-post: bbd@udir.no

Last ned bilder av Bente

Bjørn Lescher-Nuland

Divisjonsdirektør for kompetanseutvikling

E-post: bjles@udir.no

Last ned bilder av Bjørn

Marthe Akselsen

Divisjonsdirektør for læring og vurdering

E-post: mam@udir.no

Last ned bilder av Marthe

Sveinung Vines Kvamme

Divisjonsdirektør for administrasjon 

E-post: svkva@udir.no

Last ned bilder av Sveinung

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!