Maskinlesbart format – planleggingsverktøy i læreplanvisningen

Planene i verktøyet kan lastes ned som JSON-fil. Vi har laget en video der vi presenterer verktøyet og viser hvordan vi tenker at dette kan fungere sammen med læringsplattformer.

Lærerne får en lenke til planene de lager i verktøyet, og denne lenken kan de legge i læringsplattformer. Men hvis læringsplattformer ønsker det, kan de også utvikle mottak for en JSON-fil slik at planene lærerne lager, kan overføres i maskinlesbart format til læringsplattformen.

Last ned utkast til JSON-fil. Feide-ansvarlige hos skoleeiere som ønsker at lærere og ansatte på sine skoler skal ha tilgang til verktøyet, må aktiverer det i Feides kundeportal. Se mer informasjon om planleggingsverktøyet.

Har du noen spørsmål om bruk av maskinlesbart format, send en e-post til are.mjolsnes@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!