Maskinlesbart format – planleggingsverktøy i læreplanvisningen

Planene i verktøyet kan lastes ned som JSON-fil. Lærerne får en lenke til planene de lager i verktøyet, og denne lenken kan de legge i læringsplattformer.

Læringsplattformer som ønsker det, kan også utvikle mottak for en JSON-fil slik at planene lærerne lager, kan overføres i maskinlesbart format til læringsplattformen. 

Last ned JSON-fil (oppdatert 10.11.2022)

Feide-ansvarlige hos skoleeiere som ønsker at lærere og ansatte på sine skoler skal ha tilgang til verktøyet, må aktiverer det i Feides kundeportal. Se mer informasjon om planleggingsverktøyet.

Har du noen spørsmål om planleggingsverktøyet, send en e-post til lpv@udir.no