Planleggingsverktøy i læreplanvisningen

I løpet av våren 2020, vil vi tilby et nytt planleggingsverktøy knyttet til læreplanvisningen på udir.no. Vi har laget en video der vi presenterer verktøyet og viser hvordan vi tenker at dette kan fungere sammen med læringsplattformer.

Lærerne får en lenke til planene de lager i verktøyet, og denne lenken kan de legge i læringsplattformer. Men hvis læringsplattformer ønsker det, kan de også utvikle mottak for en JSON-fil slik at planene lærerne lager, kan overføres i maskinlesbart format til læringsplattformen.

Vi vil gjøre en JSON-fil tilgjengelig her når planleggingsverktøyet er publisert. Foreløpig kan du laste ned et utkast til JSON-fil.

Status 5. mai 2020:
Vi har produksjonssatt løsningen, men det gjenstår en periode nå der Feide-ansvarlige hos skoleeiere som ønsker at lærere og ansatte på sine skoler skal ha tilgang til verktøyet, aktiverer det i Feides kundeportal. Les mer om dette på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/aktivere-planleggingsverktoy-for-dine-skoler/ 

Har du noen spørsmål, send en e-post til are.mjolsnes@udir.no

Se mer informasjon om planleggingsverktøyet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!