JSON-beskrivelse

Vi tilbyr i dag et REST-grensesnitt mot datene (som er det samme grensesnittet som Udirs egen løsning benytter). Data fra APiet leveres på JSON-format.

Endringer fra 2019-årgangen

  • Indikatoren Antall barn per barnehagelærer er lagt til
  • Indikatoren Andel ansatte med barnehagelærerutdanning er splittet i to:
    - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
    - Andel ansatte med utdanning tilsvarede barnehagelærer

REST-formatet hentes på formen:

http://barnehagefakta.no/api/barnehage/<orgnr>
der <orgnr> er barnehagens identifikator som også benyttes i Nasjonalt barnehageregister.

 Responsen fra REST-kallet er som JSON på format vist i eksempelet nedenfor:

{

 

id: "1f03619f-7a4b-4ba2-afb2-1dea51c0bd3f",

Unik identifikator for denne barnehagen i barnehagefakta

alder: "1 - 5",

Aldersgruppe for barnehagen

ansatte: {

 

antallFra: 15,

Antall ansatte fra

antallTil: 19

Antall ansatte til

},

 

eierform: "Privat",

Eierform

erAktiv: true,

Om barnehagen er i aktiv drift eller ikke

erBarnehage: true,

Om dette er en barnehage (alternativet er f.eks. barnehageeier)

erBarnehageEier: false,

Om dette er en barnehageeier (alternativet er f.eks. barnehage)

erPrivatBarnehage: true,

Om dette er en privat barnehage

fylke: {

 

fylkesnavn: "Møre og Romsdal",

Hvilket fylke barnehagen ligger

fylkesnummer: "15"

Fylkesnummeret til fylket barnehagen ligger i

},

 

kommune: {

 

kommunenavn: "Kristiansund",

Hvilken kommune barnehagen ligger i (for Oslo vil bydel oppgis i dette feltet)

kommunenummer: "1505"

Kommunenummer for kommunen barnehagen ligger i

},

 

kontaktinformasjon: {

 

postAdresse: {

 

adresselinje: "Postboks 215",

Postadressen til barnehagen

postnr: "2051",

Postnummeret til barnehagens postadresse

poststed: "JESSHEIM"

Poststed

},

 

besoksAdresse: {

 

adresselinje: "Politimester Bendixens Gate 51",

Besøksadresse for barnehagen

postnr: "6508",

Postnummer for barnehagen

poststed: "KRISTIANSUND N"

Poststed

},

 

epost: "",

Kontaktepostadresse for barnehagen

url: "",

URL til barnehagens nettside

telefon: " "

Telefonnummer til barnehagen

},

 

koordinatLatLng: [

 

63.1123,

Breddegrad for barnehagens plassering

7.71714

Lengdegrad for barnehagens plassering

],

 

malform: {

 

malformType: "B",

Målform benyttet i barnehagen (forkortelse)

malformNavn: "Bokmål"

Målform benyttet i barnehagen

},

 

navn: "Blåtoppen barnehage",

Navn på barnehagen

orgnr: "974746964",

Organisasjonsnummer for barnehagen

indikatorDataBarnehage: {

Indikatordata for denne barnehagen

antallBarn: 65,

Antall barn

antallBarnPerAnsatt: 6.5,

Antall barn pr ansatt

antallBarnPerBarnehagelaerer: 12,

Antall barn per barnehagelærer

andelAnsatteMedBarneOgUngdomsarbeiderfag: 21.9,

Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderutdanning

andelAnsatteBarnehagelarer: 36.5,

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

andelAnsatteTilsvarendeBarnehagelaerer: 0,

Andel ansatte med utdanning tilsvarende barnehagelærer

andelAnsatteMedAnnenHoyereUtdanning: 0,

Andel ansatte med annen høyere utdanning

andelAnsatteMedAnnenFagarbeiderutdanning: 0,

Andel ansatte med annen fagarbeiderutdanning

andelAnsatteMedAnnenBakgrunn: 40.9,

Andel ansatte med annen bakgrunn

andelAnsatteMedAnnenPedagogiskUtdanning: 0.7,

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning

lekeOgOppholdsarealPerBarn: 5

Leke og oppholdsareal (innendørs) pr barn

andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormen: null,

Andel barnehager som oppfyller pedagognormen

andelBarnehagerSomIkkeOppfyllerPedagognormen: null,

Andel barnehager som ikke oppfyller pedagognormen

andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormenMedDispensasjon: null

Andel barnehager som oppfyller pedagognormen med dispensasjon

foreldreundersokelsenUteOgInneMiljo:

Indeks for ute- og innemiljø

foreldreundersokelsenBarnetsUtvikling:

Indeks for barnets utvikling

foreldreundersokelsenBarnetsTrivsel:

Indeks for barnets trivsel

foreldreundersokelsenInformasjon:

Indeks for informasjon

foreldreundersokelsenTilfredshet:

Indeks for total tilfredshet

foreldreundersokelsenAntallInviterte:

Antall foreldre som er invitert

foreldreundersokelsenAntallBesvarte:

Antall foreldre som har svart

foreldreundersokelsenSvarprosent:

Svarprosent

foreldreundersokelsenArgang: "2017"

Foreldreundersøkelse gjennomført (årstall)

},

 

indikatorDataKommune: {

Indikatordata for kommunen barnehagen ligger i

antallBarn: 1140,

Totalt antall barn i barnehage i kommunen

antallBarnPerAnsatt: 5.9,

Antall barn pr ansatt

antallBarnPerBarnehagelaerer: 12,

Antall barn per barnehagelærer

andelAnsatteMedBarneOgUngdomsarbeiderfag": 23.5,

Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderutdanning

andelAnsatteBarnehagelarer": 37,

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

andelAnsatteTilsvarendeBarnehagelaerer: 0,

Andel ansatte med utdanning tilsvarende barnehagelærer

andelAnsatteMedAnnenHoyereUtdanning": 1.8,

Andel ansatte med annen høyere utdanning

andelAnsatteMedAnnenFagarbeiderutdanning: 3.8,

Andel ansatte med annen fagarbeiderutdanning

andelAnsatteMedAnnenBakgrunn: 31.5,

Andel ansatte med annen bakgrunn

andelAnsatteMedAnnenPedagogiskUtdanning: 2.4,

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning

lekeOgOppholdsarealPerBarn: 6

Leke og oppholdsareal (innendørs) pr barn

andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormen: 95,

Andel barnehager som oppfyller pedagognormen

andelBarnehagerSomIkkeOppfyllerPedagognormen: 0,

Andel barnehager som ikke oppfyller pedagognormen

andelBarnehagerSomOppfyllerPedagognormenMedDispensasjon: 5

Andel barnehager som oppfyller pedagognormen med dispensasjon

foreldreundersokelsenUteOgInneMiljo:

Indeks for ute- og innemiljø

foreldreundersokelsenBarnetsUtvikling:

Indeks for barnets utvikling

foreldreundersokelsenBarnetsTrivsel:

Indeks for barnets trivsel

foreldreundersokelsenInformasjon:

Indeks for informasjon

foreldreundersokelsenTilfredshet:

Indeks for total tilfredshet

foreldreundersokelsenAntallInviterte:

Antall foreldre som er invitert

foreldreundersokelsenAntallBesvarte:

Antall foreldre som har svart

foreldreundersokelsenSvarprosent:

Svarprosent

foreldreundersokelsenArgang: "2017"

Foreldreundersøkelse gjennomført (årstall)

},

 

kostpenger: 300,

Kostpenger i den valgte barnehagen

type: "Ordinær barnehage",

Type barnehage (Ordinær, familie eller åpen)

pedagogiskProfil: null,

Pedagogisk profil for barnehagen, flere verdier mulig (blank om ingen spesiell pedagogisk profil)

apningstidFra: "06:45",

Åpningstid fra

apningstidTil: "16:30",

Åpningstid til

oppfyllerPedagognorm: "Oppfyller pedagognormen",

Oppfyller barnehagen pedagognormen

totalAntallKvadratmeter: 322,

Totalt antall kvadratmeter

urlTilSoknadOmBarnehageplass: ""

Lenke til kommunens hjemmeside på nett

}

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!