API – data fra Barnehagefakta (BAF)

Udir tilbyr et REST-API med data fra barnehagefakta.no. Det gir informasjon om adresse, plassering og pedagogisk profil, samt ulike nøkkeltall for barnehagene, som antall barn per ansatt og ansattes utdanningsbakgrunn.

Vi tilbyr i dag et REST-grensesnitt mot datene (som er det samme grensesnittet som Udirs egen løsning benytter). Data fra APi-et leveres på JSON-format. Dokumentasjon og testklient er tilgjengelig på http://www.barnehagefakta.no/swagger.

For en enkelt barnehage kan man hente data på formen http://barnehagefakta.no/api/barnehage/<orgnr> der <orgnr> er barnehagens identifikator som også benyttes i Nasjonalt barnehageregister.

Responsen fra dette REST-kallet er som JSON på format vist på JSON-beskrivelse

For andre funksjoner i API-et, som oppslag på organisasjonsummer eller lokasjon (fylke, kommune, område), se dokumentasjonen på http://www.barnehagefakta.no/swagger