Vg3 viklerfaget (VIK03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier