Tømrarfaget (TMF03‑02)
Kjerneelement

Konstruksjonar

Bygningsfysikk

Rehabilitering, ombygging og tilbygg

Helse, miljø og sikkerheit