Vg3 tannhelsesekretær (TAN03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter smittevern, tannanatomi og fysiologi

 • beskrive
  tennenes oppbygning, tanndannelse og forstyrrelser i tanndannelsen, og frambrudds- og tannfellingstidspunkter
 • beskrive
  kraniets, tyggemusklenes, periodontiets og munnhulens anatomi og fysiologi
 • informere om legemidlers virkninger og bivirkninger i munnen og kroppen
 • informere om utviklingen av sykdom i tenner og munnhule og gjøre rede for
  hvilke konsekvenser slike sykdommer kan ha for fysisk og psykisk helse
 • veilede pasienter om hvordan levevaner og kosthold henger sammen med og tann- og munnhelse
 • informere om konsekvenser for tann- og munnhelsen ved bruk av tobakk, snus og rusmidler
 • gjennomføre
  praktiske hygienetiltak og smittevernarbeid og gjøre rede for
  betydningen av slikt arbeid
 • utføre fysisk og psykologisk førstehjelp

Underveisvurdering

Standpunktvurdering