Videregående opplæring

FagkodeTittel
SSR1001Forretningsdrift
SSR1002Markedsføring og innovasjon
SSR1003Kultur og samhandling
SSR1004Tverrfaglig eksamen, salg, service og reiseliv, privatister