Fagets relevans og sentrale verdierProduksjon for scene (SOS01‑02)