Produksjon for scene (SOS01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier