Produksjon for scene (SOS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • planlegge og delta i scenisk produksjon for publikum
  • utforske, reflektere over og gjøre rede for ulike prosesser som inngår i en scenisk produksjon, og utføre oppgaver knyttet til scenisk produksjon
  • bidra til dynamisk samspill i utforskende kreative prosesser
  • utforske og samtale om ulike kunstneriske uttrykk og kulturopplevelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering