Kompetansemål og vurderingProduksjon for scene (SOS01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  og delta i scenisk produksjon for publikum
 • utforske
  ,
  reflektere
  over og
  gjøre rede for
  ulike prosesser som inngår i en scenisk produksjon, og utføre oppgaver knyttet til scenisk produksjon
 • bidra til dynamisk samspill i utforskende kreative prosesser
 • utforske
  og samtale om ulike kunstneriske uttrykk og kulturopplevelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering