Vg3 service- og administrasjonsfaget (SOA03‑01)
Kjerneelement

Lønnsemd og utvikling

Organisasjon og verksemdstøtte

Kommunikasjon og service