Vg3 service- og administrasjonsfaget (SOA03‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar