Vg3 snikkarfaget (SNE03‑01)
Kjerneelement

Ingen valde

Produksjon av trevarer

Kvalitetssikring av produkt og arbeidsprosessar

Helse, miljø og sikkerheit