Vg3 snikkarfaget (SNE03‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar