Vg3 snikkarfaget (SNE03‑01)
Vurderingsordning

Sluttvurdering