Vg3 slakterfaget (SLF03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier