Vg3 sikkerhetsfaget (SIK03‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Forebyggende sikkerhet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunikasjon og relasjoner