Stillasbygger (SBF03‑01)
Kjerneelementer

Montere, endre og demontere stillas

Tildekke stillas og inndekke konstruksjoner

Helse, miljø og sikkerhet