Grunnskole

FagkodeTittel
SAS0008Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 8. årstrinn
SAS0010Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 9. årstrinn
SAS0021Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 8. årstrinn
SAS0023Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 9. årstrinn
SAS0034Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, 8. årstrinn
SAS0036Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, 9. årstrinn
SAS0079Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn
SAS0080Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, muntlig
SAS0081Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 10. årstrinn
SAS0082Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 10. årstrinn, muntlig
SAS0083Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, 10. årstrinn
SAS0084Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, 10. årstrinn, muntlig

Videregående opplæring

FagkodeTittel
SAS2001Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS2002Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS2003Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
SAS2004Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2005Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2006Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2007Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2008Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2009Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2010Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS2011Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS2012Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
SAS2013Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2014Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2015Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2016Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2017Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2018Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2019Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS2020Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS2021Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
SAS2022Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2023Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2024Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2025Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2026Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
SAS2027Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS2028Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
SAS2029Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
SAS2030Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
SAS2031Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
SAS2032Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligc
SAS2033Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig