Vg1 restaurant- og matfag (RMF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter bransje og arbeidsliv

 • utvikle
  yrkesidentitet gjennom å prøve ut fagområda innanfor restaurant- og matfag og gjere greie for
  karrierevegar, særpreg og fellestrekk i bransjane
 • bruke
  faguttrykk og kjenne til at dei ulike lærefaga har forskjellige fagspråk
 • gjere greie for
  og vurdere
  korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle
  et betre arbeidsliv
 • gjere greie for
  etiske problemstillingar knytte til produksjon og handel med mat og drikke
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • bruke
  kommunikasjon, samarbeid og samhandling for å utføre service og kundebehandling innanfor dei ulike fagområda

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering