Røyrleggjarfaget (RLF03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar