KRLE (RLE01‑03)
Timetall

Barnetrinnet

TrinnTimer totalt
1.–7. trinn427 timer

Ungdomstrinnet

TrinnTimer totalt
8.–10. trinn153 timer