Utvikling av produkter og tjenester (PVT01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier