Utvikling av produkter og tjenester (PVT01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

  • utforske og identifisere et marked og behovene i det
  • utvikle et produkt eller en tjeneste som møter et definert behov
  • vurdere problemstillinger rundt etikk og bærekraft i egen bedrift
  • planlegge og gjennomføre drift av en bedrift i samarbeid med andre
  • bruke budsjett og regnskap for å holde oversikt over driften av bedriften
  • dokumentere drift og reflektere over ulike sider ved egen bedrift

Underveisvurdering

Standpunktvurdering