Utvikling av produkter og tjenester (PVT01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • utforske
  og identifisere et marked og behovene i det
 • utvikle
  et produkt eller en tjeneste som møter et definert behov
 • vurdere
  problemstillinger rundt etikk og bærekraft i egen bedrift
 • planlegge
  og gjennomføre
  drift av en bedrift i samarbeid med andre
 • bruke
  budsjett og regnskap for å holde oversikt over driften av bedriften
 • dokumentere
  drift og reflektere
  over ulike sider ved egen bedrift

Underveisvurdering

Standpunktvurdering