Utvikling av produkter og tjenester (PVT01‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått