Vg3 produksjonsteknikkfaget (PRT03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier