Prinsipper for læring, utvikling og danningOverordnet del