Luondduákten ja birasdiđolašvuohta Bajitoassi

Skuvla galgá veahkehit ohppiid ovdánahttit luondduilu, luondduáktema ja dálkkádat- ja birasdiđolašvuođa.