Vg3 orgelbyggerfaget (ORG03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier