Norsk fordypning (NOR06‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig tekstskaping

Språket som system og mulighet

Språklig mangfold