Norsk fordypning (NOR06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • formulere og fordype seg i problemstillinger som omhandler språk eller tekst, og presentere resultatet av arbeidet ved å bruke ulike uttrykksformer
  • utforske og presentere innhold, form og formål i spill, filmer, romaner eller andre selvvalgte tekster
  • reflektere over likheter og forskjeller i normer, kultur og verdier i den virtuelle og den virkelige verden
  • utforske og gjøre rede for hvordan eventyr, myter og andre tekster fra eldre tider ligger til grunn for ulike typer nyere tekster
  • undersøke og beskrive språksituasjonen i eget nærmiljø
  • utforske og sammenligne språkbruk og retoriske virkemidler i ulike medier og sammenhenger
  • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
  • reflektere kritisk over egen rolle i digital kommunikasjon, og hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett
  • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte og følge regler for personvern og opphavsrett
  • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeidet med faget

Underveisvurdering

Standpunktvurdering