Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier