Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Gyldighet og innføring