Musikk fordypning (MUS08‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter musikk fordypning 2

  • gjenkjenne og utforske elementer og virkemidler i varierte musikkeksempler fra klingende og noterte kilder ved hjelp av musikkteoretisk kunnskap og gehør
  • drøfte og vurdere musikalsk intensjon og funksjon i egne og medelevers arrangementer, komposisjoner og improvisasjoner
  • uttrykke musikalske intensjoner ved å bruke ulike musikalske virkemidler i improvisasjon, alene og sammen med andre
  • lese notert musikk og notere musikalske forløp ved bruk av gehør
  • arrangere og komponere musikk for ulike besetninger ved å bruke kunnskap om musikalske virkemidler og idiomatiske trekk ved ulike instrumenter
  • øve inn, presentere og dokumentere egne arrangementer og komposisjoner
  • bruke ulik maskin- og programvare i arrangering, komponering, lydopptak, -redigering og -bearbeiding
  • drøfte og vurdere ressursbruk når det gjelder musikkteknologisk utstyr og digitale ressurser for lagring og samarbeid
  • fordype seg i en kunstnerisk prosess, og planlegge, gjennomføre og presentere arbeidet, alene eller sammen med andre
  • utfordre stereotypiske forventninger gjennom å utforske individuelle uttrykksmåter og reflektere over hvordan toleranse for kunstnerisk ulikhet kan bidra til respekt og likeverdig medborgerskap

Underveisvurdering

Standpunktvurdering