Instruksjon og ledelse (MUS07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • lede musikalske prosesser og vise forståelse av hvordan musikalsk materiale kan innstuderes, utvikles og framføres
 • lede et ensemble ved å
  bruke
  grunnleggende direksjonsteknikker
 • formidle musikalske intensjoner og virkemidler gjennom direksjon
 • diskutere og
  reflektere
  over egen og andres evne til å tilrettelegge repertoar og uttrykke musikalske intensjoner overfor ulike ensembler
 • lese,
  tolke
  og tilpasse varierte former for musikalsk notasjon for ulike ensembler
 • utvikle
  planer for,
  gjennomføre
  ,
  dokumentere
  og evaluere prosjekter og produksjoner
 • drøfte
  rettferdig lederskap og tenke kritisk over balansen mellom deltakermedvirkning, lederstyring og egen rolle
 • vurdere
  lydmiljø og -nivå under produksjoner, og ta ansvar for å regulere dette slik at det er helsemessig forsvarlig, fysisk og psykisk
 • gjøre rede for
  opphavsrettslige regler og rutiner
 • sette opp og følge budsjett og føre regnskap i arbeid med prosjekter og produksjoner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering