Drámá ja rytmihka (MUS03‑02)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

  • geavahit drámá vuođđoelemeanttaid ja ráhkadit iežaset čájálmasaid go čállet mánusa dialogain ja lávdehábmemiin
  • improviseret teavstta ja visuála materiála vuođul ovdánahttit iežaset ovdanbuktimiid
  • ovdánahttit ja ovdanbuktit mearkagiellapoesiija ja čilget ja válddahit šáŋŋeriid ja váikkuhangaskaomiid válljejumiid
  • geavahit áššáioahppevaš fágalaš doahpagiid iešválljen barggu ovdanbuktimis drámás ja rytmihkas
  • geavahit digitála báddenrusttegiid, ritmmalaš čuojanasaid ja čuovgateknihka iežas ovdanbuktimiin
  • ovdánahttit iežas dánsunovdanbuktima mas vuolggasadjin leat visuála ja ritmmalaš muitogovat iežas kultuvrras, sámi kultuvrras ja riikkaidgaskasaš kultuvrras
  • ovdánahttit ja geavahit molssafárddaid, lávdedávviriid ja birrasiid mat heivejit ulbmilii
  • ságaškuššat ja reflekteret teáhtera, filmma ja musihka birra dáiddan ja kultuvrralaš ovdanbuktimin ja guoimmuhan- ja golahusgálvun
  • suokkardit ja reflekteret mo teáhter, filbma ja musihkka speadjalastet servodatovdáneami ja nuoraidkultuvrra dovdomearkkaid, ja mot dát sáhttet boahtit ovdan iešguđetlágan kultuvrralaš ovdanbuktinvugiid bokte
  • suokkardit ja ságaškuššat musihka ja dánsuma mearkkašumi servodahkii ja ehtalaš čuolmmaid mat gusket musihkalaš olggosbuktimiidda ja musihkkakultuvrraide

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan