Drámá ja rytmihka (MUS03‑02)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

 • geavahit
  drámá vuođđoelemeanttaid ja ráhkadit iežaset čájálmasaid go čállet mánusa dialogain ja lávdehábmemiin
 • improviseret teavstta ja visuála materiála vuođul ovdánahttit
  iežaset ovdanbuktimiid
 • ovdánahttit
  ja ovdanbuktit mearkagiellapoesiija ja čilget ja válddahit šáŋŋeriid ja váikkuhangaskaomiid válljejumiid
 • geavahit
  áššáioahppevaš fágalaš doahpagiid iešválljen barggu ovdanbuktimis drámás ja rytmihkas
 • geavahit
  digitála báddenrusttegiid, ritmmalaš čuojanasaid ja čuovgateknihka iežas ovdanbuktimiin
 • ovdánahttit
  iežas dánsunovdanbuktima mas vuolggasadjin leat visuála ja ritmmalaš muitogovat iežas kultuvrras, sámi kultuvrras ja riikkaidgaskasaš kultuvrras
 • ovdánahttit
  ja geavahit
  molssafárddaid, lávdedávviriid ja birrasiid mat heivejit ulbmilii
 • ságaškuššat
  ja reflekteret
  teáhtera, filmma ja musihka birra dáiddan ja kultuvrralaš ovdanbuktimin ja guoimmuhan- ja golahusgálvun
 • suokkardit
  ja reflekteret
  mo teáhter, filbma ja musihkka speadjalastet servodatovdáneami ja nuoraidkultuvrra dovdomearkkaid, ja mot dát sáhttet boahtit ovdan iešguđetlágan kultuvrralaš ovdanbuktinvugiid bokte
 • suokkardit
  ja ságaškuššat
  musihka ja dánsuma mearkkašumi servodahkii ja ehtalaš čuolmmaid mat gusket musihkalaš olggosbuktimiidda ja musihkkakultuvrraide

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan