Vg3 møbelsnekkerfaget (MSF03‑02)
Kjerneelementer

Framstilling av møbler

Materialkunnskap

Teknikker og verktøybruk