Vg3 møbelsnekkerfaget (MSF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  eget arbeid
 • produsere møbler og innredninger fra idé til ferdige produkter og gjøre rede for
  hvordan ulike valg påvirker form, funksjon, konstruksjon, langvarig bruk og gjenbruk
 • gjøre rede for
  ulike stilretninger fra møbelhistorien og anvende
  kunnskapen i arbeid med reparasjoner og som inspirasjon til utvikling av nye produkter
 • utvikle
  og konkretisere kunders, oppdragsgiveres og egne ideer ved hjelp av håndskisser, fysiske modeller eller digitale hjelpemidler, utarbeide arbeidstegning og anvende
  denne i eget arbeid
 • anvende
  fagspråk i kommunikasjon med kunder og andre om design, form og materialer
 • utarbeide kappliste, arbeidsbeskrivelse og materialliste i samsvar med arbeidstegningen
 • beregne tidsforbruk og pris på egne produkter og tjenester og vurdere
  sammenhengen mellom materialvalg, kvalitet, produktivitet og lønnsomhet
 • velge og bruke
  håndverktøy og snekkermaskiner til å forme og føye sammen materialer til møbler og innredninger med ønsket kvalitet på produktet og miljøhensyn i produksjonsprosessen
 • gjøre rede for
  ulike treslags oppbygning, egenskaper, bruksområder og betydning for klima og miljø og bruke
  denne kunnskapen i valg av materialer til møbler og innredninger
 • måle fuktinnhold, vurdere
  og velge metode for lagring og stabling av trematerialer og reflektere
  over hvordan ulike valg påvirker kvalitet, skader og svinn
 • vurdere
  og velge trelast ut fra tekniske og estetiske egenskaper, dele opp planker og lime emner til møbeldeler
 • vurdere
  og velge platematerialer for finering og laminering og finere ved å fuge sammen finerark av tre og laminere med belegg i natur- eller kunstmateriale
 • utforske
  , vurdere
  og anvende
  ulike typer lim og overflatebehandlingsmidler og gjøre rede for
  hvordan ulike valg påvirker bruksegenskaper og varighet på møbler og innredninger, og hvordan dette påvirker miljøbelastningen
 • vurdere
  og velge håndverksteknikker for å lage
  møbeldeler, møbler og innredninger i heltre med sink, grad og tapp for hånd og maskinelt
 • vurdere
  og velge teknikker for å lage
  møbler og innredninger av ulike platematerialer med løstappsystemer eller andre egnede sammenføyningsmetoder utført med maskiner
 • lage
  håndsinkede skuffer, innhøvlet i skufferom med styrlister og lage
  fyllingsdør med glattpusset tappforbindelse
 • vurdere
  og velge beslag, låser, hengsler og skinner og montere ved bruk av håndverktøy og maskiner
 • velge og utføre transparent, beskyttende overflatebehandling med lakk, olje eller voks tilpasset produktets egenskaper
 • utforske
  og bruke
  fagets historie og egenart til å formidle og videreføre tradisjonell møbelsnekring, ta del i utvikling av faget og rettlede kunder
 • slipe håndverktøy og vurdere
  behov for og utføre enkelt vedlikehold på maskiner
 • velge hensiktsmessige arbeidsstillinger og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i alt arbeid på verkstedet
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering