Målar- og overflateteknikkfaget (MOT03‑01)
Kjerneelement

Sjiktoppbygging og produktsamansetjing

Innvendig og utvendig overflatebehandling

Helse, miljø og sikkerheit