Tekst (MOK03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier