Danseteknikker (MDD04‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne lese

Digitale ferdigheter