Danseteknikker (MDD04‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier