Vg3 logistikkfaget (LOG03‑02)
Kjerneelementer

Helse, miljø og sikkerhet

Verdikjede

Planlegging og forbedringsarbeid