Vg3 økologisk landbruk (LBR06‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar