Vg3 IT-driftsfaget (ITD03‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse

Sikkerhet og personvern

Drift av infrastruktur

IT-støtte og kommunikasjon