Vg3 IT-driftsfaget (ITD03‑01)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått